Category "Uncategorized"

27Th72015

Tôi nhớ mang máng vào 1 tối tháng 5, Hannah Kiều Ngọc ping tôi bảo :
– Anh ơi, có bạn này sắp hết Chứng chỉ 1 mà còn môn web và PRF chưa xong. Anh coaching bạn ấy nhé….