Cùng Học Tin Học Quyển 2 – Lớp 4

Mô tả:

Cuốn sách “Cùng Học Tin Học Quyển 2 – Lớp 4” nằm trong bộ sách tin học dành cho học sinh tiểu học của Bộ giáo dục & Đào tạo. Sách được biên soạn để giúp các em tiếp cận với thế giới công nghệ thông tin.

Cuốn sách gồm các bài học sau:

Bài 1: Khám phá máy tính
Bài 2: Em tập vẽ
Bài 3: Em tập gõ 10 ngón
Bài 4: Học và chơi cùng máy tính
Bài 5: Em tập soạn thảo
Bài 6: Thế giới logo của em
Bài 7: Em học nhạc.

Link tải sách: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1vpMG4bX5N28P0nDXXYkYXItDrl8bfN5f