I – GIỚI THIỆU CHUNG

 • Tên sách: Dạy trẻ phương pháp tư duy
 • Tác giả: Tiến sĩ EDWARD DE BONO
 • NXB: Văn hóa thông tin
Dạy trẻ phương pháp tư duy
Sách Dạy trẻ phương pháp tư duy

II – ĐIỂM NỔI BẬT 

 • Cuốn sách Dạy trẻ phương pháp tư duy là một tham vọng của tác giả để hướng tới ngày càng có nhiều người trẻ tuổi tự khẳng định rằng” tôi sẽ là một người biết tư duy”.Tác giả Định nghĩa tư  duy là “sự ứng dụng tài năng một cách tài tình dựa theo kinh nghiệm”.

  Có ba cách có thể dạy các phương pháp tư duy dựa trên cuốn sách này.

  1. Cùng với những người lớn hơn, những đứa trẻ hiểu biết hơn và những người yêu thích việc suy nghĩ, đứa trẻ có thể đọc toàn bộ cuốn sách cùng với cha mẹ chúng. Những điểm cơ bản và các phương pháp sau đó nên
  được đem ra bàn bạc. Những bài tập thực hành cũng nên được đem thực hành cùng nhau. Theo cách học như vậy, sẽ thuận lợi hơn nếu chúng ta có thêm một bản sao cuốn sách để đứa trẻ và cha mẹ chúng có sách để bàn bạc.

  2. Với những đứa trẻ và những người không thích việc đọc từ đầu đến cuối cuốn sách, những bậc cha mẹ nên đọc cuốn sách và liệt kê tất cả những thông tin quan trọng, sau đó dạy cho đứa trẻ. Một vài những dữ liệu có thể được lược bớt hoặc làm đơn giản hơn. Những phần mô tả các quá trình thực tế, cha mẹ nên đọc trực tiếp cho bọn trẻ nghe.

  3. Với những đứa trẻ và những người ít có khả năng nghe bố mẹ đọc toàn bộ cuốn sách mà muốn chọn lựa một số phần của cuốn sách. Cuốn sách này được xem như một cách tóm lược đối với những đứa trẻ thuộc lứa tuổi này và sau đó để chúng nhìn lại đầy đủ cuốn sách khi chúng trở nên lớn tuổi hơn.

Link tải sách: https://drive.google.com/file/d/1XFoRKgt95PbFCl5nkalyEXLD5yFGVn1n/view?usp=sharing