Đề Kiểm Tra Tham Khảo Môn Tiếng Anh 2 (Có Đáp Án)

Mô tả:

Cuốn sách “Đề kiểm tra tham khảo môn tiếng anh 2” nằm trong bộ sách gồm 5 cuốn cho các lớp 1,2,3,4,5 của bậc tiểu học, bộ sách dành cho các em lớp 2 được biên soạn nhằm giúp các em học sinh năm vững các kiến thức trong quá trình học cũng như rèn luyện một cách toàn diễn 4 kỹ năng: nghe – nói – đọc – viết.

Link tải sách: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1g_VSpGYbkKO_zNfl8yCXS63RfU9MQ-YS