Tổng quan về Khóa học Lập trình website nâng cao

Lập Trình Web là công việc của một Web Developer ( lập trình viên website) phụ trách nhận dữ liệu từ Web Designer – người thiết kế web để các bạn xây dựng lên một trang web hoàn chỉnh có tương  tác với cơ sở dữ liệu và tương tác với người dùng.. Có rất nhiều ngôn ngữ lập trình web như là PHP, ASP…..

HTML, CSS và Javascriptlà bộ 3 ngôn ngữ cần thiết cho mọi web developer. Dù bạn muốn xây dựng nên một trang web đơn giản hay phức tạp đều không thể thiếu chúng. Khóa học này sẽ cung cấp cho bạn những kiến thức cơ bản, cần thiết nhất để bắt đầu trên con đường trở thành một lập trình viên web chuyên nghiệp.

Dành cho người đã học xong khóa cơ bản hoặc đã có kiến thức HTML5, CSS3, JS.

Dễ học, dễ thực hành, ví dụ trực quan thú vị, không yêu cầu cao về máy móc hay phần mềm đi kèm.

 

Thời gian học

 • 25-30 giờ

Các chủ đề chính

 • Hướng dẫn cách thu hút nhiều người dùng thông qua kiến thức và kinh nghiệm về UI, UX của giảng viên
 • Những khái niệm nâng cao của HTML5, CSS3, Javascript, Jquery, bootstrap, less/sass…
 • Hướng dẫn việc tạo Mock Up, lên khung thiết kế, cắt template từ file PSD.
 • Học và thực hành với bootstrap phiên bản mới nhất.

Chi tiết khoá học lập trình website nâng cao

HTML

 • HTML là gì?
 • Cách viết thẻ HTML
 • Cấu trúc HTML
 • Thẻ thường dùng trong văn bản
 • Hình ảnh trong HTML
 • Liên kết (link) trong HTML
 • Element và attributes
 • Các thẻ nằm trong thẻ
 • Các thẻ định dạng danh sách
 • Các thẻ định dạng media
 • Thẻ iframe
 • Các thẻ định dạng bảng
 • Các thẻ định dạng form
 • Thẻ hyperlink
 • Dùng HTML để SEO

CSS

 • CSS là gì?
 • Định dạng HTML bằng CSS
 • Định dạng màu chữ
 • Định dạng màu nền cho thẻ HTML
 • Định dạng font chữ
 • Định dạng chữ
 • Canh lề cho đoạn văn
 • Đường kẻ chữ
 • Định dạng chữ hoa – chữ thường
 • Đường viền của một thẻ
 • Tùy chỉnh khoảng trống (nội dung – viền)
 • Khoảng cách thẻ với thẻ khác
 • Cách viết định dạng chung cho thẻ
 • Cách viết định dạng chung cho nhóm
 • Hình nền của thẻ html
 • Hiển thị của thẻ
 • Định kích thước thẻ
 • Khai báo nơi giới hạn kích thước thẻ (CSS3)
 • Khai báo loại vị trí của thẻ
 • Các thuộc tính font và cách setup font
 • Link (:active, :hover, :visited, :link)
 • Định vị trí thẻ
 • Margin – padding
 • Position
 • Display
 • Float
 • Độ xuyên thấu của thẻ (CSS3)
 • Bo tròn đường viền thẻ (CSS3)
 • Tạo hiệu ứng khi đổi hiển thị (CSS3)
 • Responsive trong css
 • @media
 • max/min-width
 • Xác định breakpoint

Javascript

 • Giới thiệu javascript
 • Khái niệm biến
 • Cách import và sử dụng javascript
 • Các kiểu biến
 • Các phép toán trong javascriptJquery
 • Câu lệnh rẽ nhánh
 • Vòng lặp
 • Hàm
 • Dom object
 • Window object
 • Sự kiện trong html
 • Tạo sự kiện bằng javascript thuần

Jquery

 • Giới thiệu về khoá học
 • Tại sao lại cần jQuery?
 • Document Object Model (DOM)
 • Khai báo và sử dụng jQuery
 • Cú pháp jQuery
 • Sự kiện ready
 • Tìm hiểu API jQuery Documentation
 • Sử dụng plugin Jquery

Bootstrap

 • Tổng quan về twitter bootstrap 3
 • Download Bootstrap và nhúng Bootstrap vào website
 • Grid System trong bootstrap 3
 • Tạo table trong bootstrap 3
 • Breadcrumbs & Images trong bootstrap 3
 • Pagination trong bootstrap 3
 • Panel & Labels trong bootstrap 3
 • Định dạng Typography bootstrap 3
 • Xây dựng form với bootstrap 3
 • Tạo button trong bootstrap 3
 • List group trong bootstrap 3
 • Button group bootstrap 3
 • Glyphicons trong bootstrap 3
 • Navs menu trong bootstrap 3
 • Navigation trong bootstrap 3
 • Navigation và thuộc tính hỗ trợ trong bootstrap 3
 • Dropdown menu trong bootstrap 3
 • Tạo Tabs trong bootstrap 3
 • Helper classes trong bootstrap 3
 • Jumbotron, well, progress bar trong bootstrap 3
 • Xây dựng layout blog cơ bản với bootstrap 3

Thực hành

 • HTML/CSS/JS

+ Xây dựng hoàn chỉnh 1 giao diện web từ A đến Z áp dụng tất cả các kiến thức đã được học
+ Bố cục HTML chuyên nghiệp
+ Sử dụng tối đa CSS, và phân loại CSS theo chức năng của giao diện web
+ Sử dụng các hiệu ứng chuyên nghiệp cho giao diện web bằng Javascript

 • HTML/CSS/JS/Bootstrap

+ Xây dựng hoàn chỉnh 1 giao diện web từ A đến Z áp dụng tất cả các kiến thức đã được học
+ Bố cục HTML chuyên nghiệp
+ Sử dụng bootstrap

 

Mục tiêu của khoá học Lập trình website nâng cao

 • HTML: Sử dụng thành thạo HTML5 và tối ưu hóa SEO cho website.
 • CSS: Tạo web responsive vơi nhiều hiệu ứng đẹp bằng bootstrap và css.
 • Sử dụng nâng cao Jquery và dùng plugin trong Jquery.
 • Sử dụng Less/Sass để tối ưu hóa viết csss.