Tổng quan về khóa học Tiếng Anh Nâng Cao

Là giáo trình Tiếng Anh hiện đại được biên soạn công phu và khoa học dành riêng cho lứa tuổi thiếu niên.

Bộ giáo trình gồm 4 cấp độ kết hợp cả bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Hơn nữa khóa học nhấn mạnh vào các yếu tố từ vựng và ngữ âm. Các bài học được thiết kế theo ngữ cảnh cụ thể với các chủ điểm ngôn ngữ và một loạt các hoạt động bổ trợ sinh động.

Điều quan trọng cân bằng trong bốn kỹ năng chính: Nghe, Nói, Đọc và Viết. Tốt một trong 4 kỹ năng sẽ không giúp bạn giao tiếp tốt. Vì vậy bạn cần luyện cả 4 kỹ năng trên.

Mục tiêu khóa học Tiếng Anh Nâng Cao

Giao tiếp

  • Sử dụng thành thạo tiếng Anh làm công cụ giao tiếp dưới cả hai dạng viết và nói.

Toán học

  • Sử dụng các con số, làm các phép toán cơ bản, hiểu các ký hiệu và công thức toán học cơ bản.

Khoa học xã hội và nhân văn

  • Nắm được kiến thức thực tế về xã hội và mong muốn trở thành một công dân có ích, hiểu biết về các thời đại và các nền văn hóa.

Khả năng tự học hỏi

  • Biết cách lập kế hoạch hành động và đặt ra mục tiêu cho bản thân nhằm phát triển tính tự lập trong suốt quá trình học tập.

Tự lập và sáng tạo

  •  Biết phác thảo, phát triển và đánh giá các dự án cá nhân cũng như tập thể một cách sáng tạo và tự tin.

Các chủ đề chính khóa học Tiếng Anh Nâng Cao

Cấp độ 1 : Giao tiếp + Toán học

Cấp độ 2 : Khoa học xã hội và nhân văn

Cấp độ 3 : Khả năng tự học hỏi

Cấp độ 4 : Tự lập và sáng tạo