I – GIỚI THIỆU CHUNG

  • Tên sách: Khi người ta tư duy
  • Tác giả: James Allen
  • Dịch giả: Cẩm Chi
  • NXB: Lao Động
  • Năm xuất bản: 2013
  • Số trang: 101
Khi người ta tư duy
       Sách khi người ta tư duy

II – ĐIỂM NỔI BẬT KHI NGƯỜI TA TƯ DUY

  • GIỚI THIỆU
    Cuốn sách này cho chúng ta thấy rằng. Trí tuệ là sức mạnh để nhào nặn và chế tạo, con người là trí tuệ và mãi mãi, chúng ta Lấy tư duy làm công cụ, đẽo gọt lên những gì con người muốn làm và thành công nhờ trí tuệ.
  • Cuốn sách mang tính gợi ý nhiều hơn là giải thích. Mục đích của nó là khuyến khích mọi người, cả nam và nữ, khám phá và nhận thức sự thật ra rằng: “Con người tạo ra chính họ” . Nhờ công dụng của những suy nghı̃ mà họ lựa chọn và khuyến khích rằng trı́ tuệ là người thợ dệt cả quần áo bên trong của tính cách lẫn bộ cánh bên ngoài của môi trường. Như vậy, có thể từ trước đến nay họ dệt trong sự ngu dốt và đau khổ, nhưng cũng có thể dệt trong sự khai sáng và phúc lành.
James Allen
“Con người suy tư bí mật, nhưng nó sẽ bộc lộ ra: Môi trường là tấm gương phản chiếu anh ta”

III – CUỐN SÁCH PHÙ HỢP VỚI AI?

Cuốn sách phù hợp với tất cả mọi lứa tuổi. Đọc để hiểu biết thêm về trí tuệ con người

Link tải sách: https://drive.google.com/file/d/1Y4qA0xD3yTY2Ua0Y-LDfusQXeF-Agl4-/view