Khóa học 11 đến 13 tuổi

Khóa học cho bé 11 đến 13 tuổi

 

Với các bạn yêu thích lập trình, khoá học Python, Java, Web với HTML5-CSS3 và JavaScript là các khóa học giúp học viên tiến gần hơn đến công việc lập trình chuyên nghiệp. Với các bạn chưa từng học lập trình, Scratch là môn nên học đầu tiên, vừa để có tư duy nền tảng vừa xây dựng niềm đam mê trong lập trình.