Khóa học 13 đến 15 tuổi

Khóa học  cho bé 13 đến 15 tuổi

 

Ở độ tuổi này, học viên được cung cấp chương trình đào tạo ở mức độ chuyên nghiệp của Lập trình KID. Sau khi học xong kiến thức cơ bản, các bạn có thể chọn hướng chuyên ngành phù hợp với khả năng hoặc sở thích. Các khóa học có nội dung là những chuyên ngành đang được nhiều người học nhất hiện nay.