Khóa học 7 đến 9 tuổi

Khóa học cho bé từ 7 đến 9 tuổi

 

Với độ tuổi này, chúng tôi thiết kế các khóa học cung cấp cho các con các kiến thức nền tảng, cơ bản nhất về khoa học, công nghệ. Thông qua các khóa học khám phá lập trình Scratch hay cơ bản về máy tính các con sẽ được học tập, trải nghiệm để tích luỹ các kiến thức nền tảng, từ đó xây dựng niềm yêu thích, đam mê với khoa học công nghệ.