Khóa học 9 đến 11 tuổi

Khóa học cho bé 9 đến 11 tuổi

Với các con có đam mê lập trình, ngoài khóa học cơ bản về lập trình với Scratch, khoá học App Inventor cho Android là các môn học từng bước đưa các con làm quen với lập trình các ứng dụng mobile.