Lập trình sáng tạo

Sách lập trình sáng tạo

Mô tả:

Lập trình sáng tạo Scratch bao gồm việc sáng tạo. Khoa học máy tính và các ngành liên quan
tới tính toán đã từ lâu được giới thiệu tới những người trẻ tuổi một cách rời rạc – quá nhấn
mạnh kĩ thuật so với khả năng sáng tạo. Lập trình sáng tạo giúp cho sự phát triển của cá
nhân đối với tính toán trở nên tốt hơn, bằng cách hỗ trợ vẽ vời dựa trên sáng tạo, tưởng
tượng, và sở thích.
Lập trình sáng tạo bao gồm khả năng điều khiển. Nhiều người trẻ truy cập tới máy tính chỉ với
vai trò là người sử dụng, hơn là với vai trò người thiết kế và người sáng tạo. Lập trình sáng tạo
nhấn mạnh kiến thức, thực hành, những điều cơ bản để người trẻ tạo sự sôi động và tương
tác giữa truyền thông tính toán mà họ tận hưởng hằng ngày.
Lập trình sáng tạo bao gồm tính toán. Làm quen với việc tạo ra các thiết bị tính toán giúp
những người trẻ tuổi dễ dàng trở thành nhà khoa học máy tính và lập trình viên hơn. Điều này
giúp cho người trẻ tuổi có tư duy tính toán – những người có khả năng vẽ nên các mô hình

tính toán, thực hành, về mọi khía cạnh trong cuộc sống của họ, thông qua các nguyên tắc và
ngữ cảnh.
Có rất nhiều công cụ có thể sử dụng cho lập trình sáng tạo. Trong sách này, chúng tôi sử
dụng Scratch, là một ngôn ngữ lập trình miễn phí có sẵn tại http://scratch.mit.edu. Với
Scratch, ta có thể tạo ra nhiều dự án tương tác với môi trường – hoạt hình, truyện, trò chơi,
nhiều hơn nữa và chia sẻ dự án với nhiều người khác trong cộng đồng. Từ ngày xuất hiện của
Scratch năm 2007, hàng trăm ngàn người trên thế giới đã chia sẻ hàng triệu dự án khác nhau.
Scratch mang sứ mệnh giúp các bạn nhỏ có thể tiếp cận dễ dàng với lập trình. Cũng như giúp
hình thành tư duy và giúp các bạn nhỏ tương tác đơn giản với nó. Do đây là ngôn ngữ dành
cho trẻ em nên hình ảnh, đồ họa vô cùng bắt mắt. Điều đó tạo nên sự hứng thú trong quá
trình học tập. Không những thế, Scratch còn đảm bảo được kiến thức, cũng như tính khoa
học. Ngôn ngữ này sẽ giúp các bạn trẻ hiểu được rõ những khái niệm cơ bản như biến, hàm,
vòng lặp,…
Sách này là một tập hợp các ý tưởng, chiến lược, và bài tập để bắt đầu trải nghiệm tính toán
thông minh sử dụng ngôn ngữ Scratch. Các bài tập được thiết kế để tăng sự quen thuộc và
tăng sự nhuần nhuyễn với lập trình sáng tạo và tư duy tính toán. Cụ thể hơn, các bài tập
khuyến khích tìm hiểu các khái niệm chính của tư duy tính toán (chuỗi, vòng lặp, song song,
sự kiện, điều kiện, toán tử, dữ liệu) và các nguyên tắc tư duy tính toán (thí nghiệm và lặp lại,
kiểm thử và sửa lỗi, tái sử dụng và điều chỉnh, trừu tượng hóa và module hóa). Tìm hiểu thêm
về tư duy tính toán – nó là gì và làm thế nào để đánh giá người học– từ các sách trong phụ
lục.

Link tải sách: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/14L9ZYW0AXcB80sDVXbe3JPeFZtUiVlV5