Lời nói đầu về sách Lập Trình với Scratch:

  • Ở Việt Nam từ năm học 2006 – 2007, học sinh đã được tiếp cận với máy tính thông qua môn Tin học từ lớp 3 tới lớp 12. Tuy nhiên, với định hưởng chương trình và đặc thủ của các nhà trường do vậy lập trình chỉ là một phần nhỏ được giới thiệu trong toàn bộ chương trình,
  • Bill Gates lập trình phần mềm Tic-lac-toe khi 13 tuổi. Zuckerberg đã bắt đầu lập trình máy tính từ lúc học lớp 6. Elon Musk đã tự mình học lập trình khi còn rất nhỏ, và ở tuổi 12 cậu đã bán phần mềm đầu tiên của mình – một trò chơi không gian tên là Blastar – với giá khoảng 500 đô hồ.
  • Từ năm 2000, lập trình Scratch là môn học bạt buộc tại các đường trung học ở Israel. Năm 2014, chính phủ Anh công bố chương trình dạy lập trình bắt buộc cho học sinh từ 5 tuổi.
  • Đầu tháng 6/2016, chính phủ Nhật đã chính thức thông qua chương trình giáo dục lập trình mới cho học sinh phổ thông. Theo đó, tất cả các học sinh cấp 2 trường công tại Nhật sẽ bắt buộc phải học lập trinh ngay từ đầu cấp.

Mục tiêu của việc dạy lập trình này là để chuẩn bị lực lượng nhân sự sẵn sàng cho “Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4”. Sau đó là kỉ nguyên phát triển bùng nổ của nhiều ngành như robot, trí tuệ nhân tạo, kết hợp giữa các hộ thống ảo, thực thể và vạn vật kết nối internet (IoT).

Ảnh Lập Trình với Scratch
                 Sách Lập Trình với Scratch

Mục đích của cuốn sách Lập Trình với Scratch.

  • Giới thiệu về SCRATCH. SCRATCH là một môi trường và ngôn ngữ lập trình hoàn toàn mới dành riêng cho học sinh phổ thông, rất đơn giản, trực quan, đang ngày công phổ biến rộng rãi trên thế giới. Thông qua SCRATCH học sinh có thể thỏa sức sáng tạo và chia sẻ các sản phẩm công nghệ thông tin như: Thiệp, phim hoạt hình, ứng dụng, trò chơi…

Yêu cầu kiến thức khi sử dụng sách.

  • Để sử dụng sách hiệu quả, học sinh cần có một số kiến thức nhất định và sử dụng chuột và bàn phím máy tính, biết đêm đến 480, hiểu được phép nhân và phép chia. Nhiều khái niệm phức tạp hơn như số âm, phân số, trục tọa độ, số đo góc sẽ được giải thích bổ sung trong nội dung cuốn sách,

Đối tượng sử dụng sách.

  • Học sinh Tiểu học (từ 9 đến 10 tuổi có sự hỗ trợ của phụ huynh và Trung học cơ sở)