I – GIỚI THIỆU CHUNG

  • Tên sách: Sự tích bánh chưng bánh giầy
  • Tác giả: Nhã Nam
  • NXB: Mỹ thuật
Sự tích bánh chưng bánh giầy
Sách sự tích bánh chưng bánh giầy

II – ĐIỂM NỔI BẬT

link tải sách: https://drive.google.com/file/d/1r2nGVa9qUiNU1pTAM3UU7G6eBbhvzXpS/view