Tiếng Anh 2 – Sách Học Sinh

Mô tả:

LỜI NÓI ĐẦU

Tiếng Anh 2 – Sách học sinh được biên soạn theo Chương trình giáo dục phổ thông – Làm quen tiếng Anh lớp 1 và lớp 2 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cuốn sách giúp học sinh lớp 2 bước đầu làm quen và có nhận thức đơn giản nhất về tiếng Anh, làm tiền để cho việc hình thành và phát triển năng lực tiếng Anh ở các lớp học sau.

Tiếng Anh 2 – Sách học sinh được biên soạn theo một số quan điểm sau:

– Lấy định hướng giao tiếp (Communicative approach) làm cơ sở biên soạn sách giáo khoa và các học liệu học tập. Theo đó, Tiếng Anh 2 – Sách học sinh giúp các em làm quen và rên luyện các kĩ năng giao tiếp nghe, nói, đọc, viết (đặc biệt nhấn mạnh hai kĩ năng nghe và nói). Hệ thống âm, từ vựng, cấu trúc rất đơn giản và cơ bản của tiếng Anh là phương tiện hình thành các kĩ năng giao tiếp.

– Coi hoạt động học của học sinh (learning-centred approach) là trọng tâm của quá trình dạy học.

-Lấy hoạt động học qua chơi, chơi để học làm phương thức cơ bản trong làm quen và học tiếng Anh với đối tượng học sinh nhỏ tuổi.

Tiếng Anh 2 – Sách học sinh gồm 16 đơn vị bài học (Unit, được dạy học trong 70 tiết. Mỗi đơn vị bài học có 3 bài học (Lesson), mỗi bài học được dạy trong 1 tiết. Xen kẽ các đơn vị bài học là 4 bài Fun time, bao gồm các hoạt động và trò chơi ngôn ngữ, tạo hứng thú trong học tập cho học sinh. Bốn bài Review (bao gồm phần Story và Self-check) được đặt sau mỗi bốn đơn vị bài học giúp học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, kĩ năng và tự kiểm tra, đánh giá kết quả học tập.

Mỗi đơn vị bài học có 8 hoạt động chính:

1) Listen and repeat: Giúp học sinh làm quen với âm và từ cơ bản trong chủ để thông qua các ngữ cảnh giao tiếp.

2) Point and say. Giúp học sinh luyện tập âm và từ chứa âm trong tình huống giao tiếp.

3) Listen and chat: Giúp học sinh nghe và luyện tập, vận dụng âm và từ chứa âm trong các câu đơn giản qua các bài chat.

4) Listen and fuck/ circle: Giúp học sinh luyện nghe âm trong từ, từ chứa âm trong câu.

5) Look and write/Write and say: Giúp học sinh tập viết các con chữ và điền các con chữ còn thiếu vào các từ.

6) Listen and repeat: Giúp học sinh nghe và nhắc lại các cấu trúc câu, các hội thoại đơn giản.

7) Let’s talk: Giúp học sinh tập nói các cầu và các hội thoại đơn giản qua các tình huống giao tiếp.

8) Let’s sing: Giúp học sinh ôn tập, củng cố các âm, từ vựng, cấu trúc câu đã học thông qua bài hát.

Tiếng Anh 2 – Sách học sinh là kết quả của sự hợp tác về nội dung và hình thức giữa Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Nhà xuất bản Macmillan Education Limited. Phản minh họa được thể hiện bằng những tranh ảnh đẹp, hấp dẫn. Các bài nghe hiểu, bài chat, bài hát được Nhà xuất bản Macmillan Education Limited thực hiện thu âm, giúp các em làm quen với tiếng Anh dịch thực của người bản ngữ.

Tập thể các tác giả hi vọng cuốn sách sẽ là tài liệu học tập bổ ích và lí thú cho các em học sinh.

Link tải sách: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1DuqDYcKPB8HGvsJW8gjfDLr8MEQRXDnQ