Tin Học 6 – Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Mô Tả:

LỜI NÓI ĐẦU

Các em học sinh yêu quý!

Sách giáo khoa Tin học 6 được biên soạn theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh, từ cách gắn kết kiến thức với thực tiễn đến cách tổ chức hoạt động học của các em.

Cuốn sách này sẽ giúp các em hiểu về thông tin và cách sử dụng thông tin phục vụ cuộc sống; hướng dẫn em biết cách tìm kiếm, tiếp cận và chia sẻ thông tin, Các em cũng sẽ biết cách dùng một số ứng dụng trên máy tính để thu thập, trình bày và biến đổi thông tin; điều khiển máy tính bằng những chương trình máy tính đơn giản để giải quyết một số vấn đề trong cuộc sống.

Sách Tin học 6 hướng các em tới việc rèn luyện kĩ năng sử dụng máy tính một cách an toàn, hiệu quả và có trách nhiệm, thể hiện ở thái độ đạo đức và sự tôn trọng pháp luật trong hoạt động thông tin. Điều đó sẽ góp phần làm giàu và phong phú thêm trí tưởng tượng của các em cũng như vốn kiến thức của bản thân.

Sách được trình bày hấp dẫn, dễ hiểu, gần gũi với các em nhưng u thú để các em có thêm cũng ẩn giấu nhiều điều thú vị để các em có thêm cơ hội tìm hiểu, khám phá,… dẫn dắt các em từ việc biết cách sử dụng công cụ Tin học đến yêu thích môn học này.

Mong các em học tập chăm chỉ và thành công.

Link tải sách: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1_gRGH1ZKlfZdw4_oQB4tEYLa3SP0xs44