Tin Học 7 – Chân Trời Sáng Tạo

Mô tả:

Các em học sinh thân mến!

Cuốn sách giáo khoa Tin học 7 của bộ sách Chân trời sáng tạo được biên soạn theo chương trình Giáo dục phổ thông (2018) của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cuốn sách có 5 chủ đề gồm 14 bài học, mỗi bài có các nhiệm vụ học tập.

theo đó các em sẽ tự giải quyết các nhiệm vụ học tập này với sự hỗ trợ của thấy giáo, cô giáo. Các em sẽ hứng thú, tích cực, chủ động tìm hiểu bài học thông qua các nhiệm vụ học tập đa dạng, gắn liền với thực tiễn.

Cuốn sách giúp các em tìm hiểu về máy tính, hệ điều hành và phần mềm ứng dụng; cách sử dụng và ứng xử văn minh, lịch sự trên mạng xã hội; sử dụng ở mức cơ bản các phần mềm bảng tính điện tử, trình chiếu; giải thích được một số thuật toán sắp xếp, tìm kiếm.

Chúc các em học tập thật tốt và vận dụng hiệu quả kiến thức, kĩ năng tin học vào học tập và thực tiễn cuộc sống.

Link tải sách: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1SaMIA1NJJBNm-B34fz-pB9DGwgUWugM9