Tin Học Dành Cho THCS Sách Giáo Viên Lớp 6 Quyển 1

Mô tả:

Cuốn Tin học dành cho THCS sách giáo viên Lớp 6 quyển 1 nằm trong bộ sách tin học dành cho trung học cơ sở – sách giáo viên từ lớp 6,7,8,9 được biên soạn nhằm giúp cho các thầy cô giáo có định hướng để dạy các em học sinh.

Link tải sách: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1K4H82AmwMePH55XiMvkrJRHH0yRsENNY