Tin Học Dành Cho Trung Học Cơ Sở Lớp 8 Quyển 3

Mô tả:

Cuốn sách Tin học dành cho trung học cơ sở quyển 3 – Lớp 8 nằm trong bộ sách 4 quyển về Tin học của bậc THCS từ lớp 6,7,8,9 được biên soạn theo chương trình mới nhất của Bộ giáo dục & Đào tạo nhằm giúp các em học sinh lớp 8 biết cách lập trình trên các thiết bị máy tính.

Link tải sách: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1P9R4UDEydRcHzObtHcn7rw5nFvZSzr0d