Tin Học Dành Cho Trung Học Cơ Sở Lớp 9 Quyển 4

Mô tả:

Cuốn sách Tin học dành cho Trung học cơ sở quyển 4 – Lớp 9 nằm trong bộ sách tin học dành cho các em học sinh bậc THCS từ lớp 6,7,8,9 được biên soạn theo chương trình mới nhất của Bộ giáo dục & Đào tạo, nhằm giúp các em học sinh lớp 9 tiếp cận với mạng máy tính và internet…

Link tải sách: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1pS9KVGLgP7vPiuxyHjR3x0sq3GQs0s6U