sách tự học lập trình Scatch

Sách tự học lập trình Scratch

Mô tả:

Cuốn sách Tự học lập trình Scratch do Bùi Việt Hà bao quát tất cả các chủ đề chính của môi
trường lập trình Scratch, bao gồm: Chuyển động, đồ họa, âm thanh, hội thoại, cảm biến, biến
nhớ, xử lý số – xâu ký tự – mảng số, thủ tục và clone. Đối tượng của sách có thể là giáo viên tin
học, giáo viên các môn học khác, học sinh tất cả các cấp từ Tiểu học, THCS, THPT, sách cũng
dành cho cha mẹ học sinh quan tâm đến môi trường lập trình hấp dẫn này.

Lập trình Scratch, một môi trường, ngôn ngữ lập trình “trực quan”, “kéo thả” rất mới ở Việt
Nam. Vì sao mọi người cần học môi trường lập trình này? Vì sao Scratch lại thích hợp cho lứa
tuổi thiếu nhi, thiếu niên và phù hợp cho việc đưa ra các kiến thức lập trình cho bậc học này?
Công cụ lập trình mới này thực sự là một cuộc cách mạng trong việc học và dạy tin học. Giờ
đây học sinh có thể rất dễ dàng để học một ngôn ngữ lập trình và thiết lập các chương trình,
phần mềm máy tính hoàn chỉnh chỉ sau một thời gian học ngắn. Các ngôn ngữ lập trình mới
ngày lại rất bắt mắt, đẹp, đơn giản, thực sự rất hấp dẫn đối với học sinh ngay từ nhỏ. Scratch
chính là một một trường lập trình mới như vậy: rất hấp dẫn, khuyến khích sáng ạo, làm việc
nhóm, và có đủ mọi tính chất của một ngôn ngữ lập trình hoàn chỉnh.
Thực tế đã chứng minh tính hấp dẫn của các môi trường lập trình kéo thả như Scratch, sự
đam mê lập trình của trẻ nhỏ. Scratch vô cùng thích hợp cho trẻ lứa tuổi từ 6 đến 14, tức là
các cấp Tiểu học, THCS của Việt Nam. Chính vì vậy trong Chương trình đổi mới giáo dục của
Việt Nam sau 2018, Bộ Giáo dục & Đào tạo cũng đã quyết định đưa nội dung kiến thức Khoa
học máy tính trong môn Tin học vào ngay từ cấp Tiểu học, và những ngôn ngữ lập trình kéo
thả như Scratch sẽ là một sự lựa chon tốt cho các nhà trường và học sinh.
Cuốn sách Tự học lập trình Scratch bao gồm 5 chương, 25 bài học với hơn 450 bài tập từ dễ
đến khó.

Chương 1: Làm quen với Scratch
Bao gồm 2 bài đầu tiên giới thiệu và làm quen với khái niệm “tư duy máy tính” và giao diện
lập trình Scratch

Chương 2: Bắt đầu lập trình Scratch
Bao gồm 6 bài học tập trung vào các kỹ năng và các lệnh lập trình cơ bản nhất của Scratch.
Đó là 3 nhóm kỹ năng lập trình chính trong Scratch: Chuyển động, đồ họa và âm thanh. Mỗi
nhóm chia lại thành 2 bài học, 1 bài cơ bản và 1 bài nâng cao.

Chương 3: Tìm hiểu sâu hơn về Scratch
Học sinh sẽ bắt đầu làm quen với khái niệm biến nhớ, cách khởi tạo và vai trò của biến nhớ
trong chương trình. Hai công nghệ cơ bản và sâu sắc nhất của Scratch là khái niệm Thông
điệp truyền thông và giới thiệu các lệnh cảm biến

Chương 4: Scratch nâng cao

Là phần trung tâm, dài nhất và quan trọng nhất của cuốn sách. Phần này sẽ cung cấp một số
kiến thức lõi về xử lý dữ liệu, thuật toán và giải quyết vấn đề.
Chương 5: Bước đầu tập thiết kế trò chơi và phần mềm
Chương này trình bày các ý tưởng, một số kỹ thuật chính và hướng dẫn chi tiết cách thiết kế
một số chương trình, trò chơi, phần mềm giáo dục cụ thể. Đây là nội dung dạy thiết kế phần
mềm chi tiết đầu tiên của Việt Nam. Điều đặc biệt của Scratch là chỉ cần học sau một thời gian
ngắn, mỗi học sinh đề có thể thiết kế cho mình các trò chơi, phần mềm hoàn chỉnh.

Link tải sách: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Bplu2USFz9N8h5EXn4teODWpHe1U–5V