Scratch – công cụ lập trình Scratch kéo thả dành cho học sinh

Nội dung

 • Giới thiệu tổng quan xuất sứ và ý nghĩa.
 • Giao diện phần mềm. Bắt đầu một mô phỏng mới. Các khái niệm và lệnh cơ bản. Nhân vật (Sprite), sân khấu (Stage) và câu lệnh (Script).
 • Cấu trúc 1 chương trình hoàn chỉnh trong môi trường Scratch. Điều khiển nhân vật chính.
 • Các tập hợp lệnh chính: Moving, Looks, Sound, Pen, Event, Control, Sensing.
 • Giao tiếp giữa các nhân vật. Bổ sung âm thanh cho nhân vật. Bổ sung nền cho sân khấu.
 • Chia sẻ các dự án lập trình Scratch cho cộng đồng.

Nội dung trong bài học.

 • Các chủ đề kiến thức chính
 • Chuyển động Vẽ đồ họa
 • Biến nhớ Hội thoại.
 • Âm thanh
 • Cảm biến
 • Truyền thông
 • Xử lý số

 

 • . Tổng quan về Scratch
 • . Scratch là gì? Scratch là 1 môi trường lập trình ứng dụng đặc biệt, trong đó việc “viết” lệnh sẽ được thực hiện bằng thao tác “kéo thả”.  Đầu ra của Scratch hỗ trợ các công nghệ và ứng dụng mới nhất của CNTT-ICT, do vậy các ứng dụng của Scratch rất phong phú. l Scratch có sự phát triển bùng nổ 2 năm trở lại đây. Scratch hoàn toàn miễn phí và chia sẻ rộng rãi trong cộng đồng.

Link tải sách: