Vở Bài Tập Tin Học 3 – Chân Trời Sáng Tạo

Mô tả:

CHỦ ĐỀ A. MÁY TÍNH VÀ EM
Bài 1. Thông tin và quyết định
Bài 2. Xử lí thông tin
Bài 3. Máy tính – những người bạn mới
Bài 4. Làm việc với máy tính
Bài 5. Tập gõ bàn phím
CHỦ ĐỀ B. MẠNG MÁY TÍNH VÀ INTERNET
Bài 6. Xem tin và giải trí trên Internet
CHỦ ĐỀ C. TỔ CHỨC LƯU TRỮ, TÌM KIẾM VÀ TRAO ĐỔI THÔNG TIN
Bài 7. Sắp xếp để dễ tìm
Ôn tập học kì I
Bài 8. Làm quen với thư mục
CHỦ ĐỀ D. ĐẠO ĐỨC, PHÁP LUẬT VÀ VĂN HOÁ TRONG MÔI TRƯỜNG SỐ
Bài 9. Lưu trữ, trao đổi, bảo vệ thông tin của em và gia đình
CHỦ ĐỀ E. ỨNG DỤNG TIN HỌC
Bài 10. Trang trình chiếu của em
Bài 11A. Hệ Mặt Trời
Bài 11B. Luyện tập sử dụng chuột máy tính
CHỦ ĐỀ F. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VỚI SỰ TRỢ GIÚP CỦA MÁY TÍNH
Bài 12. Thực hiện công việc theo các bước
Bài 13. Chia việc lớn thành việc nhỏ để giải quyết
Bài 14. Thực hiện công việc theo điều kiện
Bài 15. Nhiệm vụ của em và sự trợ giúp của máy tính
Ôn tập học kì II
Đáp án – Hướng dẫn

Link tải sách: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/186FyMua7yKzCMMkNXB0dnJ5bR0v7lTAZ