Đội ngũ giảng viên

Tài năng, tâm huyết, hết mực yêu thương và mong muốn ươm những mầm non tương lai. Chúng tôi tự hào đứng trong hàng ngũ giảng viên Lập trình KID.

BÙI QUANG HIẾU

Giám đốc

NGUYỄN MẠNH TOÀN

Giám đốc đào tạo

CAO VĂN QUÝ

Giảng viên CNTT

Nguyễn Thị Thanh Thảo

Giảng viên CNTT

Phùng Thị Lan Phương

Giảng viên CNTT

NGUYỄN TIẾN THANH

Giảng viên CNTT

trung-kien

NGUYỄN TRUNG KIÊN

Giảng viên DESIGN

NGUYỄN VĂN NGỌC

Giảng viên CNTT

PHẠM MINH SƠN

Giảng viên CNTT