sách Python cơ bản

Sách Python cơ bản

Mô tả:

Python Rất Là Cơ Bản – Võ Duy Tuấn
Đây là tài liệu hữu ích cho những ai đang quan tâm đến việc ứng dụng Python vào công việc
và xử lý hiện tại. Mời các bạn cùng tham khảo. Giới thiệu Hiện nay, Python là một trong những
ngôn ngữ lập trình đang được chú ý bởi tính đa dạng về ứng dụng, thư viện phong phú và
cộng đồng đông đảo. Đã làm việc với PHP 10 năm, và có những tác vụ mà PHP khó mà thực
hiện tối ưu được, khiến mình phải tiếp cận với Python trong giai đoạn này. Cuốn sách nhỏ này
được viết trong quá trình mình bắt đầu học Python.
Nội dung cuốn sách “Python rất là cơ bản”:
1. Hello world
2. Cú pháp
3. Phân chia module
4. Class

5. Thao tác trên tập tin
6. Xử lý hình ảnh
7. Xử lý file JSON
8. Xử lý file XML
9. Kết nối MySQL
10. Kết nối Redis
11. Kết nối Memcached

12. Kết nối RabbitMQ
13. Restful Client
14. Gởi email với SMTP
15. Socket Programming

Link tải sách: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1clocqeR2AoDmR53HLMTlGMN5YXZ70Nwp