Có lẽ chúng ta đã tương đối rõ ràng thuật toán là gì – nó chỉ là một danh sách hướng dẫn. Vì vậy, hãy yêu cầu con bạn nghĩ ra hướng dẫn để hoàn thành một nhiệm vụ có thể mang lại phần thưởng cho chúng, chẳng hạn như cách làm một lát bánh mì nướng bơ đậu phộng.

Bạn có thể nói:

 1. Đặt một lát bánh mì vào lò nướng bánh (hoặc dưới vỉ nướng).
 2. Mở lọ bơ đậu phộng và phết lên bánh mì nướng.
 3. Hãy cắn một miếng.
 4. Và tận hưởng!

Bây giờ, những hướng dẫn đó có lẽ là đủ đối với hầu hết những người đã từng ăn bánh mì nướng bơ đậu phộng trước đây vì họ biết kết quả sẽ xảy ra như thế nào.

Nhưng một máy tính cần có tính đặc hiệu cao hơn.

Ví dụ: máy tính không biết:

 • Tìm bánh mì ở đâu
 • Tìm lọ bơ đậu phộng ở đâu
 • Sử dụng bao nhiêu bánh mì
 • Bánh mì nên cắt lát dày bao nhiêu (nếu ổ bánh mì không được cắt lát sẵn)
 • Cách phết bơ đậu phộng: bạn sử dụng công cụ gì?
 • Cần phết bao nhiêu bơ đậu phộng (và độ dày bao nhiêu)
 • Có nên sử dụng đĩa hay không (và loại đĩa (và kích thước) nào).

Sau đó, bạn có thể cần giải thích nên cắn vào phần nào của bánh mì nướng bơ đậu phộng – một miếng là bao nhiêu và cách nhai.

Vì thế:

Khi bạn có danh sách hướng dẫn cơ bản, bạn cần hiểu thông tin bổ sung mà máy tính cần để hoàn thành các thao tác. Và đây là phần thú vị đối với trẻ vì chúng thích xử lý sự cố và tìm giải pháp cho vấn đề.

Các thành phần của thuật toán là gì (và bạn giải thích chúng cho trẻ em như thế nào?)

Các thuật toán máy tính thường được viết bằng các ngôn ngữ tương tự như tiếng Anh nhưng có thể có các cú pháp khác nhau (cách chúng ta sắp xếp các từ theo ngữ pháp).

Các thuật toán thường hướng dẫn máy tính:

Thực hiện một tiến trình = Sequencing

Hãy lựa chọn = Selection

Lặp lại một quy trình theo các quy tắc bổ sung = Iteration (or looping)

Lựa chọn

Bạn có thể soạn các tiêu chí lựa chọn thành một thuật toán để giúp máy tính đưa ra quyết định dựa trên các quy tắc cụ thể. Bạn có thể hướng dẫn máy tính thực hiện theo hoặc lặp lại các bước cụ thể hoặc hoàn toàn bỏ qua chúng dựa trên các quy tắc bạn đặt ra.

Ví dụ: tập lệnh thuật toán để mua vé xe buýt có thể đặt ra một câu hỏi như:

 1. Bạn bao nhiêu tuổi?
 2. Nếu bạn là sinh viên, thì bạn có thể dùng vé tháng.
 3. Nếu không, bạn sẽ phải trả toàn bộ giá vé.

Những quyết định này được đưa ra bằng các lệnh dễ hiểu , chẳng hạn như IF , THEN và ELSE .

Nói cách khác:

 1. NẾU bạn là sinh viên, THÌ bạn có thể dùng vé tháng – ELSE phải trả đầy đủ tiền vé.

Vì vậy, với những tiêu chí lựa chọn đơn giản này, con bạn có thể xây dựng những quy tắc phụ để lấp đầy những khoảng trống.