I – GIỚI THIỆU CHUNG

Lập Trình Kid : Xin giới thiệu tới các bạn nhỏ sách Coding for Kid kiến thức chung về văn hóa ngôn ngữ trong Lập trình Coding” đây chính là một cuốn sách có thể được sử dụng làm tài liệu giảng dạy giúp trẻ theo kịp năng lượng Coding.

  • Tên sách: Coding for Kid
  • Tên tiếng Việt: Mã Hóa Cho Trẻ Em.
Coding for Kid
Sách Coding for Kid

II – ĐIỂM NỔI BẬT

Sách là một chìa khóa mở ra tầm kiến thức về Coding cho trẻ nhở từ 6 Tuổi – 15 Tuổi. Nội dung của cuốn sách là về kiến thức chung về văn hóa trong Lập Trình.
Giới thiệu về sách:
Tại sao mã hóa lại quan trọng như vậy? Tin hay không thì tùy, chúng ta dựa vào mã chaine coque telephonecell phone caseself bar 2500elf bar no nicotineburga phone casesboeren telefoonhoesjes trong công nghệ chúng ta sử dụng hàng ngày. Điện thoại di động, máy điều hòa, TV, ôtô và thậm chí cả thiết bị bạn đang sử dụng để đọc thông tin này sẽ không tồn tại nếu không có mã hóa.

III – CUỐN SÁCH PHÙ HỢP VỚI AI?

LINH TẢI SÁCH: https://drive.google.com/file/d/1DDk_pIC1t-nYiAwnGpwqBfWgoG20Cysd/view