1. Giới thiệu chung

Nội Dung Sách : Đại học ngôn ngữ Creative Coding for Kids

Creative coding for kids
Sách creative coding for kids

2. Ưu điểm

Bộ sách giáo trình này được viết giành cho học sinh THCS. Vừa trau dồi toàn diện 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, vừa nhấn mạnh khả năng sử dụng ngôn ngữ lập trình Scratch. Giúp học viên nhiều kỹ năng cơ bản về Scratch.

Sách này được phát triển để đáp ứng nhu cầu của giáo viên và phụ huynh cho một khóa học thân thiện với trẻ em:
● Thu hút sinh viên một cách trực quan
● Tránh thiết lập công nghệ phức tạp
● Dạy các khái niệm về lập trình và khoa học máy tính
Họ nhận thấy rằng nhiều tài nguyên giảng dạy không được thiết kế cho trẻ em hoặc sinh viên. Các đoạn văn xuôi dài, biệt ngữ kỹ thuật, các ví dụ quá phức tạp và mã không giải thích được. Đặt ra các rào cản nhiều học sinh không thể vượt qua. Khóa học này được thiết kế đặc biệt để có thể tiếp cận với những người học trẻ tuổi, với ngôn ngữ được lựa chọn cẩn thận để tối đa hóa sự hiểu biết. Các dự án khóa học được giữ ngắn gọn, với nhiều hình ảnh minh họa và các điểm dừng được lên kế hoạch để khám phá và sử dụng.
Khi sinh viên tiến bộ trong suốt khóa học, họ sẽ tìm hiểu về và đạt được kinh nghiệm với, lập trình và các khái niệm khoa học máy tính áp dụng cho nhiều ngôn ngữ lập trình khác mà chúng có thể học trong Tương lai.

Link tải sách: https://drive.google.com/file/d/141aB_qrHYqgLoZ2MXw-QfKJeeE5-1w0W/view?usp=sharing