Khóa học Lập trình website cơ bản

Tổng quan về Khóa học lập trình website cơ bản

Khóa lập trình website cơ bản bước đầu tiên giúp các em tập trung vào Lập trình và thiết kế giao diện cho sản phẩm. Ý tưởng dự án của các em bắt nguồn từ chính cuộc sống thường nhật, việc học tập, hay xã hội xung quanh, từ đó tạo ra 1 sản phẩm đơn giản phục vụ nhu cầu cá nhân hay các vấn đề xã hội đó. Từ đây, các em có thể xây dựng nền tảng kiến thức để tạo ra những sản phẩm khó, có giá trị cao hơn trong các khóa học tiếp theo.

Truyền cảm hứng và yêu thích Công nghệ một cách đúng nghĩa: thay vì dùng máy tính để giải trí đơn thuần, các em phải tư duy đến “đau não” để tạo ra những sản phẩm có giá trị thực tế.

Học cách hoàn thành dự án cùng nhau, trình bày ý tưởng, sản phẩm trong suốt quá trình làm.

Thời gian học

 • 15-20 giờ

Các chủ đề chính Khóa học Lập trình website cơ bản

 • Giới thiệu và giúp con hiểu các bước về thiết kế và xây dựng Website.
 • Khám phá những công cụ thiết kế cấu trúc và nội dung Website.
 • Khai thác hình ảnh, màu sắc, phông chữ độc đáo.
 • Kĩ thuật tạo Web động cơ bản.
 • Triển khai Website do mình tạo ra lên Internet.
 • Hướng dẫn trẻ tự sáng tạo ra Website của mình
 • Những khái niệm cơ bản và quan trọng của HTML, CSS, Javascript, Jquery.
 • Giúp học viên hiểu về khái niệm và kỹ thuật quan trọng như mobile first, responsive web là gì và cách tạo web theo những phương pháp này.
 • Hướng dẫn thực hiện một số layout cho website
 • Biết cách đưa website lên mạng internet

Mục tiêu Khóa học Lập trình website cơ bản

 • Giới thiệu và giúp con hiểu các bước về thiết kế và xây dựng Website.
 • Khám phá những công cụ thiết kế cấu trúc và nội dung Website.
 • Khai thác hình ảnh, màu sắc, phông chữ độc đáo.
 • Kĩ thuật tạo Web động cơ bản.
 • Triển khai Website do mình tạo ra lên Internet.
 • Hướng dẫn trẻ tự sáng tạo ra Website của mình

Khóa học Lập trình website cơ bản

Tổng quan về Khóa học lập trình website cơ bản

Khóa lập trình website cơ bản bước đầu tiên giúp các em tập trung vào Lập trình và thiết kế giao diện cho sản phẩm. Ý tưởng dự án của các em bắt nguồn từ chính cuộc sống thường nhật, việc học tập, hay xã hội xung quanh, từ đó tạo ra 1 sản phẩm đơn giản phục vụ nhu cầu cá nhân hay các vấn đề xã hội đó. Từ đây, các em có thể xây dựng nền tảng kiến thức để tạo ra những sản phẩm khó, có giá trị cao hơn trong các khóa học tiếp theo.

Truyền cảm hứng và yêu thích Công nghệ một cách đúng nghĩa: thay vì dùng máy tính để giải trí đơn thuần, các em phải tư duy đến “đau não” để tạo ra những sản phẩm có giá trị thực tế.

Học cách hoàn thành dự án cùng nhau, trình bày ý tưởng, sản phẩm trong suốt quá trình làm.

Thời gian học

 • 15-20 giờ

Các chủ đề chính Khóa học Lập trình website cơ bản

 • Giới thiệu và giúp con hiểu các bước về thiết kế và xây dựng Website.
 • Khám phá những công cụ thiết kế cấu trúc và nội dung Website.
 • Khai thác hình ảnh, màu sắc, phông chữ độc đáo.
 • Kĩ thuật tạo Web động cơ bản.
 • Triển khai Website do mình tạo ra lên Internet.
 • Hướng dẫn trẻ tự sáng tạo ra Website của mình
 • Những khái niệm cơ bản và quan trọng của HTML, CSS, Javascript, Jquery.
 • Giúp học viên hiểu về khái niệm và kỹ thuật quan trọng như mobile first, responsive web là gì và cách tạo web theo những phương pháp này.
 • Hướng dẫn thực hiện một số layout cho website
 • Biết cách đưa website lên mạng internet

Mục tiêu Khóa học Lập trình website cơ bản

 • Giới thiệu và giúp con hiểu các bước về thiết kế và xây dựng Website.
 • Khám phá những công cụ thiết kế cấu trúc và nội dung Website.
 • Khai thác hình ảnh, màu sắc, phông chữ độc đáo.
 • Kĩ thuật tạo Web động cơ bản.
 • Triển khai Website do mình tạo ra lên Internet.
 • Hướng dẫn trẻ tự sáng tạo ra Website của mình

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *