Khóa học Tin học văn phòng nâng cao

Giới thiệu Khóa học

 • Khóa học Tin học văn phòng nâng cao giúp hoàn chỉnh những kiến thức chuyên sâu về Tin học Văn phòng .
 • Chương trình học uy tín và chất lượng, đào tạo học viên sử dụng thành thạo MS Office, MS Publisher, Office 365, SlideShare.
 • Giúp học viên có thêm những cơ hội việc làm hấp dẫn và nâng cao khả năng ứng dụng tin học nhuần nhuyễn trong học tập và đời sống
 • Khóa học được thiết kế trên quan điểm “Học đi đôi với hành” vì vậy, mọi phương pháp giảng dạy được triển khai đều nhằm mục đích khai thác triệt để quan điểm trên. Sau mỗi bài học hoặc sau một giai đoạn học, mỗi học viên sẽ phải hoàn thành các bài kiểm tra từ đơn giản đến phức tạp, kết quả là những sản phẩm mang tính độc đáo, sáng tạo của mỗi học viên.

Mục tiêu của Khóa học Tin học văn phòng nâng cao

 • Tùy chỉnh nâng cao và xử lý văn bản tiện dụng hơn với Word.
 • Trình bày bảng tính chuyên nghiệp trong Excel.
 • Sử dụng thành thạo Powerpoint.
 • Thực hiện các thủ thuật, hàm tính toán và phương pháp thống kê chuyên sâu trong Excel.
 • Ứng dụng những kỹ thuật nâng cao của PowerPoint để tạo ra các bài trình chiếu khác biệt, ấn tượng.

Thời gian học

 • 15-20 giờ

Các chủ đề chính Khóa học Tin học văn phòng nâng cao

1. Microsoft Word 2020 nâng cao

 • Soạn thảo văn bản nâng cao
 • Thao tác nâng cao trên các đối tượng
 • Tạo các tham chiếu
 • Auto Correct và Marco
 • Tạo Ghi chú và bảo vệ văn bản
 • Tạo danh mục tự động trong văn bản
 • Thủ thuật ứng dụng thực tế

2. Microsoft Excel 2020 nâng cao

 • Một số hàm nâng cao trong excel
 • Cơ sở dữ liệu (Database)
 • Tổng hợp và phân tích dữ liệu
 • Tự động hóa công việc với Macro
 • Các chức năng nâng cao
 • Hiệu chỉnh bảng in nâng cao
 • Vẽ đồ thị.
 • Sắp xếp dữ liệu trên bảng tính.

3. Microsoft Powerpoint 2020 nâng cao

 • Soạn Thảo PowerPoint 2020 nâng cao
 • Tạo các hiệu ứng trong slide
 • Tạo các liên kết trong bài thuyết trình
 • Các thiết lập nâng cao trong PowerPoint 2020
 • Các hiệu chỉnh nâng cao
 • Trình chiếu bài thuyết trình

Khóa học Tin học văn phòng nâng cao

Giới thiệu Khóa học

 • Khóa học Tin học văn phòng nâng cao giúp hoàn chỉnh những kiến thức chuyên sâu về Tin học Văn phòng .
 • Chương trình học uy tín và chất lượng, đào tạo học viên sử dụng thành thạo MS Office, MS Publisher, Office 365, SlideShare.
 • Giúp học viên có thêm những cơ hội việc làm hấp dẫn và nâng cao khả năng ứng dụng tin học nhuần nhuyễn trong học tập và đời sống
 • Khóa học được thiết kế trên quan điểm “Học đi đôi với hành” vì vậy, mọi phương pháp giảng dạy được triển khai đều nhằm mục đích khai thác triệt để quan điểm trên. Sau mỗi bài học hoặc sau một giai đoạn học, mỗi học viên sẽ phải hoàn thành các bài kiểm tra từ đơn giản đến phức tạp, kết quả là những sản phẩm mang tính độc đáo, sáng tạo của mỗi học viên.

Mục tiêu của Khóa học Tin học văn phòng nâng cao

 • Tùy chỉnh nâng cao và xử lý văn bản tiện dụng hơn với Word.
 • Trình bày bảng tính chuyên nghiệp trong Excel.
 • Sử dụng thành thạo Powerpoint.
 • Thực hiện các thủ thuật, hàm tính toán và phương pháp thống kê chuyên sâu trong Excel.
 • Ứng dụng những kỹ thuật nâng cao của PowerPoint để tạo ra các bài trình chiếu khác biệt, ấn tượng.

Thời gian học

 • 15-20 giờ

Các chủ đề chính Khóa học Tin học văn phòng nâng cao

1. Microsoft Word 2020 nâng cao

 • Soạn thảo văn bản nâng cao
 • Thao tác nâng cao trên các đối tượng
 • Tạo các tham chiếu
 • Auto Correct và Marco
 • Tạo Ghi chú và bảo vệ văn bản
 • Tạo danh mục tự động trong văn bản
 • Thủ thuật ứng dụng thực tế

2. Microsoft Excel 2020 nâng cao

 • Một số hàm nâng cao trong excel
 • Cơ sở dữ liệu (Database)
 • Tổng hợp và phân tích dữ liệu
 • Tự động hóa công việc với Macro
 • Các chức năng nâng cao
 • Hiệu chỉnh bảng in nâng cao
 • Vẽ đồ thị.
 • Sắp xếp dữ liệu trên bảng tính.

3. Microsoft Powerpoint 2020 nâng cao

 • Soạn Thảo PowerPoint 2020 nâng cao
 • Tạo các hiệu ứng trong slide
 • Tạo các liên kết trong bài thuyết trình
 • Các thiết lập nâng cao trong PowerPoint 2020
 • Các hiệu chỉnh nâng cao
 • Trình chiếu bài thuyết trình

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *