Khóa học Trở thành công dân số

Tổng quan về khoá học Trở thành công dân số

Qua khóa học Trở thành công dân số, chúng tôi muốn giúp bạn trang bị cho bản thân mình những kiến thức, công cụ và kỹ năng để trở thành một công dân điện tử đích thực. Đó cũng là lý do chúng tôi dùng hình ảnh nhân vật Iron Man để minh họa cho khóa học này .

Iron Man (Tony Stark) là một siêu anh hùng sáng lập nhóm Avengers xuất hiện trong truyện tranh của Mỹ- được xuất bản bởi Marvel Comics. Iron Man là hình ảnh đại diện cho một công dân điện tử: sử dụng một bộ giáp công nghệ cao để chiến đấu và tự bảo vệ mình cũng như mọi người xung quanh nhưng đồng thời lại có một trái tim đầy năng lượng.

Khóa học được thiết kế trên quan điểm “Học đi đôi với hành” vì vậy, mọi phương pháp giảng dạy được triển khai đều nhằm mục đích khai thác triệt để quan điểm trên. Sau mỗi bài học hoặc sau một giai đoạn học, mỗi học viên sẽ phải hoàn thành các bài kiểm tra từ đơn giản đến phức tạp, kết quả là những sản phẩm mang tính độc đáo, sáng tạo của mỗi học viên.

Thời gian học

 • 15-20 giờ

Mục tiêu của khoá học Trở thành công dân số

 • Hiểu được các chức năng cơ bản của hệ thống Google Cloud, các mạng xã hội phổ biến: Facebook, LinkedIn, Youtube… và các dịch vụ trực tuyến
 • Áp dụng các công cụ Google, hệ thống dịch vụ trực tuyến, mạng xã hội vào công việc một cách hiệu quả
 • Sử dụng các công cụ, mạng xã hội hợp lý, an toàn và tuân thủ pháp luật và các chuẩn mực xã hội

Các chủ đề chính

Phần 1: Digital Literacy and Citizenship

 • Hướng dẫn trở thành một công dân điện tử, kiểm soát hành vi online và phát hiện các hành vi lừa đảo trên Internet
 • Sử dụng nguồn tài liệu chính từ Youtube và GcfLearnFree

Phần 2: Google searching

 • Hướng dẫn các sử dụng các tính năng cơ bản và nâng cao của Google để tìm kiếm thông tin
 • Sử dụng nguồn tài liệu chính từ powersearchingwithgoogle.com

Phần 3: Google Apps

 • Hướng dẫn sử dụng các dịch vụ của Google để phục vụ công việc: Gmail, Calendar, Docs, Sheets, Slides…
 • Sử dụng nguồn tài liệu chính từ Google Apps Learning Center

Phần 4: Connect to Social networks

 • Hướng dẫn sử dụng các mạng xã hội phổ biến: Facebook, LinkedIn, Youtube…
 • Sử dụng nguồn tài liệu từ chính từ GcfLearnFree

Phần 5: Using online services

 • Hướng dẫn tự học online và sử dụng các dịch vụ online để trở thành một công dân số
 • Sử dụng nguồn tài liệu từ chính từ Youtube

Khóa học Trở thành công dân số

Tổng quan về khoá học Trở thành công dân số

Qua khóa học Trở thành công dân số, chúng tôi muốn giúp bạn trang bị cho bản thân mình những kiến thức, công cụ và kỹ năng để trở thành một công dân điện tử đích thực. Đó cũng là lý do chúng tôi dùng hình ảnh nhân vật Iron Man để minh họa cho khóa học này .

Iron Man (Tony Stark) là một siêu anh hùng sáng lập nhóm Avengers xuất hiện trong truyện tranh của Mỹ- được xuất bản bởi Marvel Comics. Iron Man là hình ảnh đại diện cho một công dân điện tử: sử dụng một bộ giáp công nghệ cao để chiến đấu và tự bảo vệ mình cũng như mọi người xung quanh nhưng đồng thời lại có một trái tim đầy năng lượng.

Khóa học được thiết kế trên quan điểm “Học đi đôi với hành” vì vậy, mọi phương pháp giảng dạy được triển khai đều nhằm mục đích khai thác triệt để quan điểm trên. Sau mỗi bài học hoặc sau một giai đoạn học, mỗi học viên sẽ phải hoàn thành các bài kiểm tra từ đơn giản đến phức tạp, kết quả là những sản phẩm mang tính độc đáo, sáng tạo của mỗi học viên.

Thời gian học

 • 15-20 giờ

Mục tiêu của khoá học Trở thành công dân số

 • Hiểu được các chức năng cơ bản của hệ thống Google Cloud, các mạng xã hội phổ biến: Facebook, LinkedIn, Youtube… và các dịch vụ trực tuyến
 • Áp dụng các công cụ Google, hệ thống dịch vụ trực tuyến, mạng xã hội vào công việc một cách hiệu quả
 • Sử dụng các công cụ, mạng xã hội hợp lý, an toàn và tuân thủ pháp luật và các chuẩn mực xã hội

Các chủ đề chính

Phần 1: Digital Literacy and Citizenship

 • Hướng dẫn trở thành một công dân điện tử, kiểm soát hành vi online và phát hiện các hành vi lừa đảo trên Internet
 • Sử dụng nguồn tài liệu chính từ Youtube và GcfLearnFree

Phần 2: Google searching

 • Hướng dẫn các sử dụng các tính năng cơ bản và nâng cao của Google để tìm kiếm thông tin
 • Sử dụng nguồn tài liệu chính từ powersearchingwithgoogle.com

Phần 3: Google Apps

 • Hướng dẫn sử dụng các dịch vụ của Google để phục vụ công việc: Gmail, Calendar, Docs, Sheets, Slides…
 • Sử dụng nguồn tài liệu chính từ Google Apps Learning Center

Phần 4: Connect to Social networks

 • Hướng dẫn sử dụng các mạng xã hội phổ biến: Facebook, LinkedIn, Youtube…
 • Sử dụng nguồn tài liệu từ chính từ GcfLearnFree

Phần 5: Using online services

 • Hướng dẫn tự học online và sử dụng các dịch vụ online để trở thành một công dân số
 • Sử dụng nguồn tài liệu từ chính từ Youtube

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *