Nội Dung:

  • Lập trình sáng tạo bao gồm việc sáng tạo. Khoa học máy tính và các ngành liên quan tới tính toán đã từ lâu được giới thiệu tới những người trẻ tuổi một cách rời rạc. Vì việc giáo trình dạy học quá nhấn mạnh kĩ thuật so với khả năng sáng tạo. Việc sáng tạo lập trình sẽ giúp cho sự phát triển của cá nhân đối với tính toán trở nên tốt hơn, bằng cách hỗ trợ vẽ vời dựa trên sáng tạo, tưởng tượng và sở thích.
  • Lập trình bao gồm khả năng điều khiển. Nhiều người trẻ truy cập tới máy tính chỉ với vai trò là người sử dụng, hơn là với vai trò người thiết kế và người sáng tạo. Việc viết ra những chương trình mới sẽ nhấn mạnh kiến thức, thực hành. Những điều cơ bản để người trẻ tạo sự sôi động và tương tác giữa truyền thông tính toán mà họ tận hưởng hằng ngày.
  • Lập trình bao gồm tính toán. Làm quen với việc tạo ra các thiết bị tính toán giúp những người trẻ tuổi dễ dàng trở thành nhà khoa học máy tính và lập trình viên hơn. Điều này giúp cho người trẻ tuổi có tư duy tính toán và có khả năng vẽ lên các mô hình tính toán, thực hành, về mọi khía cạnh trong cuộc sống. Thông qua các nguyên tắc và ngữ cảnh.

LINK TRANG SÁCH:

https://drive.google.com/file/d/1FlSh0JzkANuwvMAw5hrWeR6ukBnS7jj1/view?usp=sharing