Sau khi quyết định cho con học lập trình, các ba mẹ cũng cần hiểu rõ con mình sẽ học được gì khi dấn thân vào con đường này. Vừa để con không lạc lối khi học lập trình, các phụ huynh cũng vừa dễ dàng đồng hành và động viên con trên hành trình ấy. Hãy cùng Lập Trình Kid tìm hiểu một số kiến thức quan trọng khi con bắt đầu học lập trình nhé! 

1. Khái Niệm Cơ Bản Về Lập Trình:

Hiểu rõ về khái niệm lập trình và tại sao nó quan trọng trong cuộc sống hàng ngày.

Biết về máy tính, phần cứng và phần mềm, và cách chúng tương tác với nhau.

2. Môi Trường Lập Trình:

Hiểu cách sử dụng một môi trường lập trình cơ bản để viết và thực thi mã nguồn.

Biết cách sử dụng trình soạn thảo mã nguồn và trình biên dịch hoặc thông dịch cơ bản.

3. Cú Pháp Và Cấu Trúc Cơ Bản:

Hiểu cách viết mã bằng ngôn ngữ lập trình, bao gồm cú pháp, biến, hằng số và toán tử cơ bản.

Hiểu về cấu trúc điều kiện (if-else) và vòng lặp (for, while) để thực hiện các thao tác kiểm tra và lặp qua dãy số.

4. Biến Và Dữ Liệu:

Hiểu khái niệm biến và cách lưu trữ dữ liệu trong chương trình.

Biết về kiểu dữ liệu cơ bản như số nguyên, số thực, chuỗi và logic.

5. Hàm Và Phương Thức:

Hiểu về khái niệm hàm và cách định nghĩa, gọi và sử dụng hàm trong mã nguồn.

Biết cách chia nhỏ chương trình thành các phương thức để tạo mã modul và dễ quản lý.

6. Tư Duy Logic Và Giải Quyết Vấn Đề:

Phát triển khả năng tư duy logic để phân tích và giải quyết vấn đề thông qua lập trình.

Biết cách sử dụng các khái niệm lập trình để giải quyết các thách thức và tạo ra các giải pháp.

7. Thao Tác Với Dữ Liệu:

Biết cách thực hiện các thao tác cơ bản với dữ liệu như nhập, xuất, sắp xếp và tìm kiếm.

Hiểu cách làm việc với mảng và danh sách để lưu trữ dữ liệu.

8. Thế Giới Thực Tế Và Lập Trình:

Hiểu về cách lập trình ảnh hưởng đến thế giới thực tế, chẳng hạn như các ứng dụng di động, trang web và trò chơi.

9. An Toàn Trong Mạng Và Bảo Mật:

Hiểu về các nguy cơ bảo mật trên mạng và cách duy trì an toàn thông tin cá nhân khi sử dụng công nghệ.

10. Tạo Cơ Hội Thực Hành:

Biết cách thực hiện các dự án nhỏ, viết trò chơi đơn giản hoặc tạo ứng dụng nhỏ để thử nghiệm kiến thức học được.

Nhớ rằng, việc hiểu những kiến thức này là một quá trình phát triển dần dần và có thể thực hiện qua việc tham gia các khóa học lập trình dành cho trẻ, sử dụng ứng dụng học tập và thực hành thường xuyên.